SỰ MỆNH - TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Sứ mệnh: Trung tâm đào tạo liên tục được thành lập với nhiệm vụ và sứ mệnh là nơi đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao về kiến thức, kỹ năng tay nghề và thái độ tốt, phục vụ cho thị trường lao động trong và ngoài nước, đặc biệt STC là cầu nối gắn liền giữa người học và doanh nghiệp, tạo ra môi trường học tập thực học – thực nghiệp.

TẦM NHÌN

Tầm nhìn: Đến năm 2025, STC – Trung tâm Đào tạo liên tục sẽ trở thành trường đào tạo nghề uy tín, chất lượng cao, nơi liên kết đào tạo liên thông – văn bằng 2 tốt nhất của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với các chương trình đào tạo phong phú và phương pháp hiện đại.

CHỨC NĂNG

STC – Trung tâm Đào tạo Liên tục là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Du lịch Sài Gòn, có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc tổ chức, thực hiện các loại hình đào tạo: dài hạn, ngắn hạn, Liên thông, Văn bằng 2, Đào tạo từ xa, Vừa làm vừa học (VLVH).

Cung cấp cơ hội học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ở bậc Trung cấp, Cao đẳng cho các đối tượng có nhu cầu học tập theo hình thức VLVH, Đào tạo Từ xa, Văn bằng 2 theo nhu cầu của học viên, doanh nghiệp và xã hội.

tin tức trong tuần