Phản hồi – Khiếu nại

  • Luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết những ý kiến đóng góp cũng như các phản hồi, khiếu nại của sinh viên về chất lượng đào tạo của Trung tâm Đào tạo Liên tục. Trong quá trình theo học tại đây, nếu sinh viên có bất cứ vấn đề gì thắc mắc với giảng viên, nhân viên hoặc cơ sở vật chất của trường.
  • Sinh viên có quyền phản hồi, khiếu nại mà không bị tố giác, nhằm đảm bảo quyền riêng tư, bảo mật và công bằng của tất cả các bên. Mọi ghi nhận đều được xử lý nhanh chóng và công bằng. 

Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết phản hồi khiếu nại

Khi có thắc mắc, phản hồi hoặc khiếu nại, sinh viên có thể tìm hiểu thông tin và phản hồi/ khiếu nại theo các hình thức sau:

  1. Liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Hỗ trợ sinh viên 
  2. Gửi phản hồi, khiếu nại trực tuyến qua:

Để được hỗ trợ cũng như giải quyết khúc mắc/ khiếu nại của bạn.