Quy định học tập

Cung cấp và cập nhật cho sinh viên đầy đủ những thông tin về quy định học tập để sinh viên theo dõi và áp dụng khi cần thiết.

Quy định Chuyển đổi ngành đào tạo

Trong quá trình học tập, nếu sinh viên có nhu cầu chuyển ngành đào tạo vì cảm thấy không thích hợp với ngành mình đang theo học hay có hứng thú với một chuyên ngành khác thì sẽ được Nhà trường sẽ hỗ trợ và hướng dẫn các thủ tục chuyển ngành nhằm tạo điều kiện để sinh viên có thể theo học đúng chuyên ngành mình đam mê và yêu thích.

Xem chi tiết

Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn

Nhà trường cung cấp cho sinh viên những điều kiện về việc:

  1. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ;
  2. Tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun;
  3. Hiệu trưởng quy định cụ thể về tổ chức kiểm tra, kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun.
Xem chi tiết

Quy định học lại, thi lại và cải thiện điểm

Đối với những môn học có kết quả không như mong muốn, Nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên trong việc học cải thiện để nâng cao điểm số cũng như nâng cao kiến thức còn chưa vững của môn học đó.

Xem chi tiết

Cấp giấy Chứng nhận Tốt nghiệp

Nhà trường cung cấp cho sinh viên những quy định về việc:

  1. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập;
  2. Lễ Tốt nghiệp dành cho sinh viên.
Xem chi tiết

Quy định học phí

Việc đóng học phí là nghĩa vụ của sinh viên, chỉ những sinh viên đã hoàn tất việc đóng học phí mới được đưa vào danh sách dự thi và xét tốt nghiệp. Chính vì thế, Nhà trường mong muốn sinh viên tuân thủ và chấp hành những quy định về học phí của trường để có thể hoàn thành chương trình đào tạo một cách thuận lợi nhất.

Xem chi tiết