– Cung cấp các khóa học và chương trình đào tạo liên thông chất lượng cao nhằm cải thiện kỹ năng, kiến thức và năng lực của người học, giúp nâng cao trình độ chuyên môn, bằng cấp và phát triển sự nghiệp của bản thân.

– Xây dựng trung tâm trở thành đơn vị đào tạo ngắn hạn với các chương trình liên thông, liên kết, văn bằng 2 có danh tiếng, chất lượng và uy tín cao.

– Phát triển toàn diện trung tâm về đội ngũ, chất lượng phục vụ, chương trình đào tạo và cơ sở vật chất.