Trung tâm đào tạo sẽ tạo điều kiện hỗ trợ hết mình cho sinh viên. Nhà trường cùng đội ngũ giảng viên, nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn hỗ trợ khi bạn gặp bất kỳ khó khăn hay khúc mắc nào trong quá trình học tập tại đây

Thư viện – Cung cấp tài liệu

Hệ thống thư viện tại Trung tâm đào tạo, với nguồn dữ liệu dồi dào và luôn luôn cập nhật, cung cấp cho sinh viên, giảng viên những thông tin, tài liệu hữu ích nhất để phục vụ cho việc học tập và giảng dạy.

Song song với đó trong quá trình tham gia đào tạo liên kết tại đây, các học viên sẽ được cung cấp những tài liệu, giáo trình theo chuyên môn mình đang học phù hợp cho từng mục đích hoặc đề tài nghiên cứu.