Sự ra đời của Trung tâm Đào tạo liên tục

Trung tâm Đào tạo liên tục là tiền thân của Viet Khoa Education được thành lập với chức năng quản lý, đào tạo, bồi dưỡng với các chương trình ngắn hạn và dài hạn theo nhu cầu của học viên, doanh nghiệp và xã hội. Tại trung tâm chúng tôi cam kết học viên được đào tạo theo định hướng học tập kết hợp ứng dụng và thực hành đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực trước đòi hỏi của xã hội.

Đồng thời, Viet Khoa College đã ký kết hợp tác với nhiều trường đại học trong các ngành nghề khác nhau giúp học sinh, sinh viên có nhiều cơ hội liên thông lên các bậc học cao hơn song song đó là các chương trình đào tạo văn bằng 2 Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.